TrainerCentral

Via het Claire TrainerCentral platform kunnen Claire-gebruikers, zoals receptionisten en monteurs, trainingen volgen om beter te worden in het gebruiken van Claire.

Onze trainingen

Onze bundels en cursussen bevatten uitgebreide informatie over het optimaliseren van de diverse functionaliteiten en rollen binnen Claire. 

Wij bieden ook live workshops aan. Tijdens deze gestructureerde sessies behandelen we diverse actuele onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn veelgestelde vragen over Claire, nieuwe productontwikkelingen en feedbacksessies waarbij u kunt bijdragen aan de verbetering van ons product.


De TrainerCentral brengt de volgende voordelen met zich mee: 

1. Flexibiliteit 

Kunnen leren op eigen tempo en op het tijdstip en de plaats die voor u het meest geschikt is. 


2. Interactief leren 

Workshops bieden een interactieve leeromgeving waar deelnemers actief betrokken zijn bij het leerproces.


3. Gevarieerde leermiddelen

Biedt een breed scala aan leermiddelen en formats die de leerervaring kunnen verrijken. Naast traditionele tekstuele inhoud kunnen de modules multimedia-elementen bevatten, zoals video's, audiofragmenten, interactieve quizzen en simulaties.