Onderzoek: Papier vs. Digitaal in aftersales

01.09.22 09:59 AM Comment(s) By Kelly

Onlangs is er een onafhankelijke tijdstudie gedaan over het nut van een digitaal service proces. Hierin zijn er verschillende autobedrijven met elkaar vergeleken en werden de verschillen duidelijk tussen een papieren aftersales proces en een digitaal aftersales proces.

De belangrijkste feiten:
 • De gemiddelde tijdsbesteding per orderverwerking (van afspraak tot factuur) is 

    bijna 28% lager in een digitaal proces dan in een papieren proces.

 • De omzet per werkorder in het digitale proces ligt maar liefst 36% hoger dan bij het papieren proces!
  Daarnaast werden in het onderzoek de volgende conclusies getrokken:
  • De digitale processtappen laten een tijdsbesparing zien van 28% en 16% minder gelopen meters.

  • In het digitale proces wordt meer tijd besteed aan klantcontact met name tijdens aanname/uitgifte.

  • Digitaal werken laat een 36% hoger werkorder bedrag zien.
  Share -